Språk

Tänd i toppen och elda miljövänligt

2017-11-13 09:10

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför informerar Hallstahammars kommun om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning informerar nu Hallstahammars kommun om nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida dessa. 

Råden utgår från de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. Här hittar du den broschyr som tagits fram om vedeldning. 

 

Läs mer om råden och se Naturvårdsverkets film här.