Språk

Must och kompost - det kan du göra av ditt trädgårdsavfall

2017-10-09 12:37

Under hösten och våren när många rensar och gör fint i sina trädgårdar hamnar ofta högar med gräs, kvistar, ris och fallfrukt på allmänna platser och på kommunens mark. Högar med trädgårdsavfall kan dra till sig skadedjur och förfular omgivningen. Så gör någonting nyttigare av ditt trädgårdsavfall.

Att tippa trädgårdsavfall räknas som nedskräpning

Det är inte bara vanliga sopor och miljöfarligt avfall som räknas till nedskräpning. Om trädgårdsavfall tippas på en allmän plats, som inte är anvisad för tippning, kan det betraktas som nedskräpning.  

Problem som tippning av trädgårdsavfall leder till

Även om trädgårdsavfall är naturligt och med tiden bryts ned så är det ett perfekt ställe för vissa skadedjur som råttor och möss att gömma sig i över vinderhalvåret.  Komposter som inte sköts om drar även till sig myror och flugor. 

Vissa trädgårdsväxter som inte finns naturligt i Sverige kan rota sig och få fäste. Dessa växtarter brukar ibland kallas för invasiva arter. Lupiner och jättebjörnloka räknas hit. Läs mer om invasiva arter på Länsstyrelsens hemsida

En avfallshög i naturen har en tendens att växa. Börjar någon slänga avfall bidrar det ofta till att fler fyller på. Avfallshögar förfular inte bara omgivningen, de kostar också pengar. Hallstahammars kommun får många gånger städa upp avfall som hamnat på platser där det inte ska vara. Städningen bekostas av skattebetalarna.

Hur ska trädgårdsavfallet tas omhand?

Allt avfall ska tas om hand på rätt sätt, även trädgårdsavfall och fallfrukt. På Vafab Miljös hemsida finns en kompostbok där du får tips på hur du bygger din egen kompost. Har du inte möjlighet till en egen trädgårdskompost på tomten tar återbruket i Trångfors emot avfallet, läs om deras öppettider här.  

Har du för många äpplen? Gör must och mos

Gör en god äppelmos som du kan ha i morgongröten istället för att slänga all din frukt. Livsmedelsverket tipsar om hur du undviker mögelgifter när du gör mos och must