Språk

Dags för köldmedierapportering

2018-01-24 10:08

Du som har en anläggning med kylar, frysar, värmepumpar eller luftkonditionering ska skicka in senast den 31 mars 2018 köldmedierapporten för 2017. Den som är ansvarig ägare ansvarar för att rapporteringen från föregående år sker i tid. Se till att den är underskriven och att det finns en aggregatförteckning med.

Tänk på att från 1 januari 2017 gäller nya regler. Läs mer om detta här.

Skicka rapporten till:

Hallstahammars kommun, Bygg-och miljöförvaltningen, 734 80 Hallstahammar eller byggochmiljonamnden@hallstahammar.se.

Om du har frågor, kontakta bygg-och miljöförvaltningen på telefon 0220-240 00.