Elda rätt på Valborg - Hallstahammars kommun

Språk

Elda rätt på Valborg

2018-04-13 13:23

Snart är det dags för den traditionsenliga majbrasan. Det är viktigt att ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet genom att inte elda annat än det som är tillåtet och ta reda på om det råder eldningsförbud.

Snart är det Valborgsmässoafton och många eldar för att välkomna våren runt om i kommunen. Om fel saker läggs på brasan kan det dock leda till utsläpp av miljöstörande och ohälsosamma ämnen. Tänk på att du enbart får elda trädgårdsavfall som torrt ris, kvistar, buskar och rent träavfall. 

Kontrollera rishögen

Eftersom rishögarna legat på plats under en längre tid har de hunnit bli perfekta boplatser för  harar, igelkottar, fåglar och även katter som fått ungar. Även om riset till majbrasan har samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras. En bra försäkran är att dagen innan flytta riset någon meter så att djuren kan fly på ett naturligt sätt. Stora rishögar är förstås svåra att flytta men då kan man istället undersöka riset genom att skaka på grenarna och föra oväsen eller använda en stor planka för att häva upp brasan. Förhoppningsvis skrämmer man då ut djuren som gömmer sig i riset.

Rivningsavfall, spillvirke, papp, kartonger och möbler är exempel på avfall som inte hör hemma i en brasa. Återbruket i Trångfors finns till för att ta emot ditt avfall. Här hittar du återbrukets öppettider.

Tänk också på att du måste följa de brandföreskrifter som finns. Läs mer om det på Mälardalens brand- och Räddningsförbunds hemsida.

Tillstånd

Om eldning ska ske på offentlig plats och inom tätbebyggt område ska polisen kontaktas för tillstånd enligt ordningslagen. Vid eldning i större omfattning, bål på 20 m³ eller med en markyta som är 500 m² eller större, ska Räddningstjänsten kontaktas.

Eldningsförbud

Här råder eldningsförbud under tiden 1 maj - 30 september.