Språk

Gatornas dubblettnamn ändras nu

2018-03-12 07:57

I två av kommunens tätorter har det funnits ett tiotal gator och vägar som har samma namn. Dessa namndubbletter sågs som en säkerhetsrisk då det kunde vara svårt att hitta rätt om man inte visste om adressen låg i Hallstahammar eller i Kolbäck. Nu genomförs namnändringen och skyltar med de nya namnen, där förledet är "Södra" om gatan finns i Kolbäck och "Norra" om gatan finns i Hallstahammar, har börjat sättas upp.

Ungefär 300 adressater får ny adress

De tio gatunamn i kommunen som får ändrade namn är; Hantverkaregatan, Idrottsvägen, Kapellgatan, Lyckovägen, Prästgårdsgatan, Strandvägen, Vikingagatan, Villagatan, Västeråsvägen och Ängsvägen.

Principen är att gatorna och vägarna i Hallstahammar fått tillägget Norra före nuvarande gatunamn, exempelvis Norra Prästgårdsgatan, och i Kolbäck heter numera motsvarande gata Södra Prästgårdsgatan. 

Arbetet med att byta ut de gamla gatuskyltarna mot nya har startat och kommer att pågå under mars månad.

De fastighetsägare som berörs får ett personligt brev

Tekniska förvaltningen kommer att skicka ut brev till samtliga fastighetsägare som berörs av namnändringen. Det mesta som hänger ihop med att gatorna byter namn sköter kommunen om och många ändringar slår igenom automatiskt då den nya adressen blir registrerad hos Lantmäteriet. Men vissa åtgärder kan fastighetsägarna själva behöva göra:

  • underrätta eventuella hyresgäster, arrendatorer och andra, att gatan eller vägen fått nytt namn och påminna om att hyresgästerna själva anmäler adressändringen till Skatteverket.
  • göra en adressändring för exempelvis tidningsprenumerationer, vid medlemsskap i en idrottsförening eller annan organisation och liknande.
  • ändra egna skyltar så de stämmer överens med det nya namnet om man själv har skyltat med det gamla gatunamnet.

Bakgrund till varför gator har samma namn

Tidigare var Hallstahammar och Kolbäck två kommuner. År 1971 slogs de två kommunerna ihop till Hallstahammars kommun. Sammanslagningen medförde dubbletter av flera gator och vägar. Lantmäteriet har tagit fram en standard för lägenhets- och adressregistret som innebär att varje adress ska vara unik och bara finnas på ett ställe i kommunen. Hallstahammars kommun rättar nu till förhållandet med dubblettnamn.