Språk

Kommunen i samarbete med Mälarenergi utreder miljön vid Kolbäcksån

2018-06-04 08:39

Hallstahammars kommun har beviljats bidrag till ett naturvårdsprojekt som ska utreda hur den ekologiska miljön vid Kolbäcksån kan förbättras. Kommunen kommer driva projektet tillsammans med Mälarenergi Vattenkraft AB. Bidraget är ett så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket, där LONA är en förkortning för den lokala naturvårdssatsningen.  

LONA-logotypFiskvägar behöver skapas för att förbättra miljön

Syftet med projektet är att få en helhetsbild av vilka åtgärder som behövs för att förbättra miljön och nå upp till de miljökvalitetskrav som finns i EU:s vattendirektiv. Utöver den ekologiska miljön kommer man i projektet också ta hänsyn till kulturmiljö och långsiktig hållbarhet.

Förslagen på åtgärder kan komma att innebära förändringar längs med Kolbäcksån. Projektet kommer bland annat undersöka hur fiskvägar kan skapas i området mellan Mälaren och Trångfors. Fiskvägar gör det lättare för fiskar att vandra och förbättrar på så vis den ekologiska miljön. Det är främst kraftverksdammarna som utgör hinder för fiskarna i Kolbäcksån. De dammar som berörs av utredningen är Intradammen och Korsådammen i Mölntorp, Sörstaforsdammen i Sörstafors samt Norrkvarns-, Bultfalls- och Bruksfallsdammarna i Hallstahammar.

Projektets förslag på åtgärder blir viktigt underlag för kommande samhällsplanering

Projektet ska vara slutfört senast den 1 juni 2019. Projektets olika förslag på åtgärder kan sedan komma att ligga till grund för den framtida samhällsplaneringen i Hallstahammars kommun. Förslagen kan till exempel påverka beslut om hur du lättare ska kunna utnyttja miljöerna vid Kolbäcksån för friluftliv och fritidsaktiviteter.

Informationsmöte för allmänheten den 12 juni

Hallstahammars kommun och Mälarenergi kommer tillsammans hålla ett informationsmöte för allmänheten. På mötet kommer du ha möjlighet att ställa frågor och få mer information om projektets syfte och mål.  

  • Datum: 12 juni 2018
  • Tid: kl. 18.00
  • Var: Hallstaparken, Parkgatan 24 i Hallstahammar. Möteslokalen rymmer max 100 personer.

Vi bjuder på kaffe och fika. Välkommen!

Kontaktuppgifter och mer information om projektet


Du är även välkommen att kontakta kommunens miljöstrateg:
Thomas Norrman, telefon 0220-241 68, e-post thomas.norrman@hallstahammar.se