Språk

Nu har skogsavverkningen norr om Duvhällarna börjat

2018-05-18 14:02

Hallstahammars kommun har påbörjat skogsavverkning (gallring) norr om Duvhällarna. Mindre gallringar kommer även att göras i anslutning till Valstalund (Brukshundklubben) och i skogen mellan södra Nibble och E18. 

Avverkningen pågår till mitten av juni

Arbetena beräknas pågå i totalt cirka fyra veckor, till någon gång runt mitten av juni.

Undvik att komma för nära skogsmaskinerna

Allmänheten uppmanas att respektera ett skyddsavstånd om minst 70 meter från arbetande maskin.