Språk

Arbete med vattenledningar på Duvhällarna

2017-11-15 16:14

Under vecka 47 kommer Geosigma AB att göra mätningar på dag- och spillvattennätet på Dolomitvägen, Rubingatan, Marmorvägen och Gråstensvägen. Syftet är att upptäcka misstänkta läckor och arbetet kommer att genomföras kvälls- och nattetid. Under mätningarna kommer brunnar att öppnas vilket kan medföra mindre ljudstörningar. Var uppmärksam på tillfälliga avspärrningar i arbetsområdet. Mätningarna utförs på uppdrag av Hallstahammars kommun. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Erik Palmfjord på Geosigma AB, telefon 010-482 88 13 eller Sara Berggren på Hallstahammars kommun. telefon 0220-240 37.