Språk

Nu gör vi säkra gång- och cykelöverfarter

2017-11-30 10:58

Under arbetets gång kommer vi att vara tvungna att göra vissa avstängningar för fordonstrafik.
30 november är Södra Gärdesvägen avstängd mellan Nibblegatan och Mästaregatan.
4 december stänger vi av Skolgatan mellan Prästgårdsgatan och Storgatan.
5 december stängs Eldsbodavägen mellan Östra Trollebovägen och Lyckovägen av.
Där det finns hänvisningspilar för omledning är det viktigt att följa dem.