Språk

Uppdatering av spolningen av vattenledningsnätet

2017-09-12 10:32

Under arbetet med spolningen av vattenledningsnätet kan enstaka abonnenter under kortare perioder bli helt utan vatten. Om du varit utan vatten mer än en timme bör du dock göra en felanmälan.

Om du har några frågor går det bra att kontakta kommunens kundcenter på telefon 0220-240 00.