Språk

Arbete med vattenledningar i Svenskbyområdet

2018-01-10 16:18

Den här veckan påbörjar vi ett arbete med VA-ledningar på Dalbyvägen, Pilgatan och Svenskbygatan i Hallstahammar. Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området och innebära tillfälliga avbrott i vattenleveransen.

Om du har några frågor går det bra att kontakta kommunens kundcenter på telefon 0220-240 00.