Språk

Arbete på Hästhovsvägen

2018-08-03 08:56

Den 6 och 7 augusti kommer NCC att fräsa ena körfältet på Hästhovsvägen. Det innebär lite sämre framkomlighet dessa dagar och vi ber att alla trafikanter tar hänsyn till de som arbetar utefter gatan.