Språk

Beläggningsarbete i Södra Gärdesvägen

2018-06-08 14:03

Byggnationen av den nya gång- och cykelvägen på Södra Gärdesvägen fortsätter och ny asfalt kommer att läggas på sträckan mellan Lundvägen och Trädgårdsgatan. Arbetet kommer att pågå under måndag eftermiddag 11/6 och tisdag förmiddag 12/6. Vi tackar för att ni har överseende med de eventuella besvär som det kan innebära och ber samtidigt att ni, om det är möjligt, tar en annan väg.