Språk

Godkända vattenprover i Borgåsund – vattnet är fullt drickbart

2018-07-05 14:21

Nu har analyssvaren på de vattenprover(*) som togs efter vattenläckan i Borgåsund kommit. Proverna visar inget anmärkningsvärt och i och med detta kan vattnet användas fullt ut, både att dricka samt laga mat i.

Efter en vattenläcka och då ledningssystemet varit avstängt kan missfärgningar av vattnet förekomma. Detta är ofarligt, men man bör vara uppmärksam om man tvättar ljusa kläder. Låt vattnet rinna lite extra så försvinner missfärgningarna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Hallstahammars kommun och kundcenter, tfn. 0220-240 00.

Fotnot (*):
Prov på vattenkvalitet tas alltid efter att en ledning varit avstängd.