Språk

Målning av Brånstaleden sker tidigast sommaren 2019

2018-10-09 13:44

Sommaren 2018 har Brånstaleden belagts och vi planerar att toppbelägga den under maj 2019. Då vägsträckan är belyst samt utrustad med kantstolpar, har vi gjort bedömningen att vi kan avvakta med målningen tills hela beläggningsarbetet är utfört. Att måla Brånstaleden skulle ta en betydande del av våra budgeterade medel för målningsåtgärder under 2018, för att sedan behöva göras om efter toppbeläggningen 2019. För att hushålla med våra ekonomiska medel har vi därför beslutat att vänta med denna åtgärd, och ber om överseende med att vägen kommer att upplevas något mörkare än vanligt under vinterns mörka timmar.