Vatten och avlopp - Hallstahammars kommun

Språk
Boende, miljö och... / Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför är produktion och distribution av dricksvatten en viktig verksamhet. När vattnet använts av bland annat hushåll renas avloppsvattnet i reningsverk innan det släpps tillbaka i naturen.

Vattnet vandrar i ett ständigt kretslopp över jorden. Därför påverkas det lätt av miljöfarliga utsläpp. Vattnet är alltså en av de känsligaste resurserna på jorden. Alla måste därför hjälpas åt för att inte förorena det viktigaste vi har. Vatten- och avloppsrening handlar mycket om miljömedvetenhet och kretslopp.

Kommunens uppgift är att producera vatten med god kvalitet och hög leveranssäkerhet och till lägsta möjliga pris, i enlighet med Livsmedelsverkets bestämmelser.

Du som inte är ansluten till det kommunala, vatten- och avloppsnätet ansvarar själv för ditt dricksvatten och för hanteringen av avloppsvattnet.