Språk

Avlopp

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.

Alla fastighetsägare behöver ta hand om sitt avlopp på ett eller annat vis. Många är anslutna till det kommunala avloppsnätet och då ser kommunen till att vattnet renas i flera steg enligt gällande regler och lagar. Du som inte har en fastighet ansluten till det kommunala avloppsnätet ansvarar själv för att du har ett fungerande och godkänt avloppssystem.