Språk
Dricksvatten / Kommunalt dricksv...

Kommunalt dricksvatten

Vattenverket i Näs producerar cirka 4 500 m3 (kubikmeter) dricksvatten varje dygn till kommunens samtliga abonnenter.

Ett råvatten tas upp ur tre brunnshål i åsen söder om gamla Näs. Vid Skantzenområdet finns två infiltrationsdammar. Där infiltreras kanalvatten ner i åsen för att hjälpa till att fylla på det naturliga grundvattnet.

Naturligt grundvatten

Från infiltrationsdammarna tar det cirka 40 dagar för vattnet att vandra genom åsen innan det pumpas upp via råvattenbrunnarna. Den långa uppehållstiden betyder att allt råvatten klassas som ”naturligt grundvatten”. Vid vattenverket luftas det inkommande råvattnet bland annat för att fälla ut järn och mangan innan vattnet når konsumenten.

Den enda kemikalietillsatsen i vårt dricksvatten är natronlut för att höja pH-värdet. I kommunen finns det tre vattentorn, två i Hallstahammar och ett i Kolbäck.

Total volym i tornen är cirka 9 800 m3 (kubikmeter) vatten vilket motsvarar två dygns förbrukning.

Vattenkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Varje månad tas prov på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet hos konsumenterna.

Minst ett prov i Kolbäck och ett i Hallstahammar tas vid varje tillfälle.

Parametrar med medelväden för 2017

  • Hårdheten i vattnet är 3,0 dH (tyska grader), det vill säga att vi har mjukt vatten
  • Fluoridhalt: 1,332 mg/l. (Gränsvädet är 1,5 mg/l)
  • pH hos konsumenten är 8,1. (Gränsvärdet ligger mellan 7,5 och 9,0)
  • Turbiditet (grumlighet) är 0,72 FNU (Gränsvärdet är 1,5 FNU)
  • Järn: mindre än 0,06 mg/l (Gränsvärdet är 0,20 mg/l)
  • Mangan: mindre än 0,02 mg/l. (Gränsvärdet är 0,05 mg/l)