Tillgång till vatten och information om grundvattennivåer - Hallstahammars kommun

Språk
Dricksvatten / Tillgång till vat...

Tillgång till vatten och information om grundvattennivåer

Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten.

Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att användas som dricksvatten. Eftersom vattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren så är grundvatten mycket rent och säkert att dricka.

Variationer i grundvattnet

Grundvattennivån varierar över tid. Det beror på att bildningen av grundvattnet kan se olika ut. Grundvatten bildas till exempel i samband med snösmältningen på våren. Normalt sjunker sedan grundvattennivåerna under sommaren, då större delen av nederbörden vanligen tas upp av växterna eller avdunstar.

Under hösten, då temperaturen sjunker och avdunstningen minskar, kan grundvattennivåerna stiga för att därefter sjunka under vintern då nederbörden brukar falla som snö. Om nederbörden i stället faller som regn även under vintern kan det innebära att grundvattennivåerna stiger från hösten ända fram till våren.

Grundvattensituationen kan under enstaka år kraftigt avvika från det normala variationsmönstret.

Aktuell grundvattensituation

Varje månad publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en sammanställning över den aktuella grundvattensituationen i landet. I kartform visas hur grundvattennivåerna förhåller sig till vad som är normalt för årstiden.

I Hallstahammar använder vi vatten som filtrerats i rullstensåsen

Det kommunala dricksvattnet i Hallstahammars kommun är en blandning av grundvatten och ytvatten från Kolbäcksån och Strömsholms kanal. På grund av detta påverkas det kommunala dricksvattnet inte lika lätt av låga grundvattennivåer som om vi skulle använda oss av enbart grundvatten.

Eftersom vattnet filtrerats genom Strömsholmsåsen (eller som den också kallas, Kolbäcksåsen) klassas vattnet vi dricker som "naturligt grundvatten".

Eget ansvar för enskild brunn

Fastighetsägare som har enskild brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Är det låga grundvattennivåer generellt behöver du som har egen brunn vara sparsam. Du bör också kontrollera vattennivån i brunnen regelbundet och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Om du får problem med att brunnen sinar vill bygg- och miljöförvaltningen veta det. Detta för att förvaltningen behöver ha en överblick över hur läget för enskilda brunnar ser ut. Kontakta i första hand kundcenter (telefon 0220-240 00) och lämna dina uppgifter där.

Tips på hur du kan vara sparsam med vattnet

Undvik att slösa med vatten, vare sig det är vattenbrist eller inte. Det är en bra grundregel att hålla sig till.

Vattensmarta tips:

 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur kladdiga förpackningar med.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
 • Samla upp vattnet (som stått still i kranen) när du spolar ur kranen. Använd det vattnet för att vattna växter med.
 • Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull om du behöver spola länge för att få varmt vatten.
 • Använd den lilla spolknappen när du bara har kissat. Installera gärna en snålspolande toalett.
 • Laga onödiga läckor, droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Använd inte vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte din pool med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
 • Tvätta bilen i auktoriserade tvätthallar och självservicehallar.