Språk
Dricksvatten / Vatten- och slams...

Vatten- och slamstation

Nu finns det tre stationer där det går att tanka större mängder vatten. Vid stationen i Kolbäck går det också att lämna slam. Du som har en nyckel kan använda samma nyckel i samtliga stationer.

Stationernas placering

En vattentankstation finns vid pumpstationen utefter Brånstaleden vid infarten till TPC.

GPS longitude 16.247406, GPS latitude:  59.604657

Vid nästa station går det att både hämta vatten och lämna slam. Den finns vid Vallby pumpstation i korsningen Hallstavägen - Vallmogatan i Kolbäck.

GPS longitude 16.238523, GPS latitude 59.569495

Vår tredje vattentankstation finns vid pumpstationen på Lekvägen i Herrskogen.

GPS longitude 16.238254, GPS latitude 59.527379

Ansökan om nyckel till vatten-/slamstation

För att du ska kunna nyttja tankstationerna behöver du registerar dig. För att registrera dig fyller du i och skickar in anmälningsblanketten som finns längst ned på sidan.

Efter registreringen kan du själv enkelt via webben (www.vattenkiosk.se) kontrollera hur mycket vatten du tankat och vid vilka tillfällen.

Om du besöker kommunen för ett tillfälligt arbete och behöver en lånenyckel, finns en särskild blankett för det. Även den finns längst ned på sidan.

Möjlighet att använda brandpost

Det finns möjlighet att låsa upp brand- eller spolpost vid förfrågan. Vi tar då ut en avgift för upplåsning samt hyresavgift för brandpostmätaren efter gällande prislista. Förbrukningsavgift debiteras per kubikmeter vatten och följer gällande prislista.

Debitering

Faktureringen sker halvårsvis till fakturaadressen om uttag/tömning har gjorts. Om du har haft en tillfällig lånenyckel faktureras du så snart nyckeln har återlämnats.

Kontakt

Vid nyckelregistering, utlämning av nyckel, fakturafrågor eller borttappad nyckel kontakta i första hand Christina Brorsdotter, 0220-240 44 eller via e-post till christina.brorsdotter@hallstahammar.se I andra hand kontaktar du Annica Wijk, 0220-243 29 eller via e-post till annica.wijk@hallstahammar.se

Borttappad tankstationsnyckel är personlig och kommer att debiteras vid eventuell förlust.

Vid felmeddelande

Om du får felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten vänligen kontakta vårt kundcenter (dagtid) 0220-240 00 eller Securitas (kvällar och helger) 021-13 03 00.

Om det finns information i informationsfältet på tankstationen, uppge gärna det vid samtalet.