Detta erbjuder vi dig som anställd - Hallstahammars kommun

Språk
Jobba hos oss / Detta erbjuder vi...

Detta erbjuder vi dig som anställd

8 anledningar till varför du ska jobba i Hallstahammars kommun:

 • Du kan göra skillnad i människors liv - på riktigt!
 • Ditt mål är att dina medmänniskor ska få det bättre och inte ett bra resultat i en kvartalsrapport
 • En stor och trygg arbetsgivare med medarbetarnas bästa i fokus
 • Du får 1500 engagerade och professionella medarbetare
 • Korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka
 • Möjligheter att avancera vidare inom kommunen
 • Nära till jobbet tack vare utmärkta kommunikationer
 • Möjlighet till fler semesterdagar, friskvårdsbidrag, gratis besök i badhuset med mera. Vissa yrkesgrupper har flextid'


Detta erbjuder vi dig som anställd

Vi är glada att du valt att ha Hallstahammars kommun som arbetsgivare och vi vill att du ska känna att du får det där lilla extra. Därför erbjuder vi ett antal personalförmåner till våra medarbetare.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdbidrag medfinansieras med 50 % av kostnaden upp till 1500:- per kalenderår. Du kan använda det till en rad olika aktiviteter. Allt från att träna fotboll till mental träning finns att välja.

Hos Skatteverket kan du läsa om vad friskvårdsbidraget kan användas till

Bada gratis på våra bad

Du som arbetar hos oss får gratis badkort som ger dig tio badtillfällen på våren och tio badtillfällen på hösten på Sporthallen och Vallmobadet. På sommaren kan du få ett tiokort på Skanzöbadet.

Förmåner vid sjukdom

Under dag 2–14 i sjukperioden ges 80 procent av lönen i sjuklön. Är man sjuk längre tid än 14 dagar får man sjuklön som är 10 procent av lönebortfallet utöver sjukpenningen från försäkringskassan, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Semester och andra ledighetsförmåner

Enligt semesterlagen skall arbetstagare erbjudas 25 semesterdagar. Vi i Hallstahammar kommun har dock förmånligare avtal...

Upp till 39 år = 25 semesterdagar
40år – 49 år = 31 semesterdagar
Det året du fyller 50 år = 32 semesterdagar

Nästan alla har möjlighet att semesterväxla

För varje uttagen betald semesterdag får du ett visst belopp i semesterdagstillägg. Om du väljer att semesterväxla så får du semesterdagar istället för pengar.

Då ser istället antalet semesterdagar ut så här:
Upp till 39 år = 30 semesterdagar
40år – 49 år = 37 semesterdagar
Det året du fyller 50 år = 38 semesterdagar

Om du semesterväxlar måste alla dagar tas ut under året.

Alla är försäkrade

Alla arbetstagare i kommunen omfattas av kollektivavtalförsäkringar vid arbetsskada och vid sjukdom. Dessa försäkringar är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Höjd sysselsättningsgrad

Du som inte har en heltidstjänst kan anmäla ditt intresse att höja din sysselsättningsgrad. Innan en nyanställning sker så skall arbetsgivaren först undersöka om det finns någon som önskat högre sysselsättningsgrad. Förutsatt att den som önskar höjd sysselsättningsgrad har kompetensen för det som arbetsgivaren efterfrågar kan den som önskar mer tid få det innan en ny anställning sker.

För dig som har möjlighet till föräldraledighet

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar i följd.

Terminalglasögon

Glasen till glasögonen bekostar arbetsgivaren till 100%. Bidraget på max 1000 kr används till att bekosta bågarna. Vill du ha dyrare bågar än 1000 kr får du lägga till det själv. Bidraget kan användas av anställda som jobbar framför bilskärm mer än en timma per dag.

Diplomerad chef

Vi vill att våra chefer skall ha så goda förutsättningar som möjligt att göra ett så bra jobb som möjligt – därför utbildar vi alla våra chefer löpande.

I Diplomerad chef ingår bland annat:

 • Rekrytering och anställning
 • Arbetsrätt-Lagar och avtal
 • Arbetsmiljö/Hot och våld