Korta vikariat - början på din karriär hos oss! - Hallstahammars kommun

Språk
Innehåll
 
Jobba hos oss / Korta vikariat - ...

Korta vikariat - början på din karriär hos oss!

Gör som Erik och sök jobb som vikarie hos oss i Hallstahammars kommun. Det är ett bra sätt att få pröva på olika yrken inom vård, omsorg och skola. Här berättar vilka möjligheter som finns.

Du kan arbeta på ett äldreboende

Du hjälper äldre personer med det de inte klarar av själva, du hjälper dem med medicin, personlig hygien, vardagsbestyr och sociala aktiviterer. Det är viktigt att man som personal kan tillgodose individens enskilda behov och skapa trygghet och god omvårdnad. Det är viktigt att de äldre ska kunna behålla sina funktioner i möjligast mån eftersom det leder till höjd livskvalitet.
Vi har tre äldreboende i kommunen, Lövåsen, Ädelstenen och Strandgården. (Äppelparken under uppbyggnad)

Du kan arbeta inom hemtjänsten

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa brukarna att känna sig trygga i hemmet och behålla sin livskvalitet. Du besöker personer i deras hem eller följer dem till olika aktiviteter. Du hjälper dem med medicin, vardagsbestyr och vardagliga aktiviteter. Arbetet är flexibelt och ofta självständigt. Du träffar människor i alla åldrar som beviljats stöd. Oftast krävs körkort.
Hemtjänsten består av fem grupper Öst 1, öst 2, väst 1,väst 2 och Kolbäck.

Du kan arbeta på ett boende inom LSS

Du ger stöd och service till personer som har begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Du arbetar på boende med barn, unga eller vuxna. Du hjälper personer i vardagen på boendet eller på deras arbete. Ditt arbete innebär att du hjälper till vid olika aktiviteter, inköp, vardagsbestyr, personlig hygien. Du ska vara det stöd som personen behöver i det dagliga livet.
Vi har flera gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter både i Hallstahammar och i Kolbäck.

Du kan arbeta som personlig assistent

Du ger stöd och service till personer som har funktionshinder eller varaktiga sjukdomstillstånd som leder till svårigheter i den dagliga livsföringen. Som personlig assistent hjälper du personen med vad han/hon än hittar på. Du är den förlängda armen i olika situationer oavsett om det är hemma hos personen eller på offentliga platser. Oftast krävs körkort.
Vi har en grupp med personliga assistenter som arbetar varierat hos de personer som har beviljats assistans.

Du kan arbeta inom storkök

Arbetet innebär att du lagar och serverar mat på kommunens äldreboenden, skolor och förskolor. Inom dessa verksamheter lagar man mycket mat till många personer, så det är viktigt att du har en utbildning som passar för yrket. Dessutom behöver du ha kunskap om specialkost och livsmedelhygien.

Du han arbeta på boende för ensamkommande flyktingbarn

Arbetet innebär att hjälpa och stödja ungdomarna i deras vardag. Medverka till att skapa en självständig och meningsfull fritid. Du ska kunna handleda och guida ungdomarna i det svenska samhället. Arbetet innefattar ett stort eget ansvar, flexibilitet och kräver ett relationsskapande arbetssätt.
Vi har två boenden för ensamkommande flyktingbarn, Pegasus och Sirius.

Du kan arbeta inom kommunpsykiatri

Inom Kommunpsykiatrin ska du som personal vara ett stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du kan komma att behöva vara ett stöd för att skapa vardagsrutiner, ge stöd med vardagsekonomi, kostråd och erbjuda möjlighet till sociala aktiviteter och samvaro för att bryta isolering.

Du kan arbeta på förskolor

Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling. Vi erbjuder barnen plats i förskolan från att de fyllt 1 år tills dess att det är dags att börja skolan.

Du kan arbeta på skolor och särskola

I grundskolan vill vi att eleverna ska känna en lust att lära och att de ska ta ansvar för att skapa ett bra arbetsklimat för sig själva och sina kamrater. Eleverna ska känna sig trygga, trivas, få arbetsro och känna arbetsglädje. Skolan ska vara en trygghet för alla utan att för den skull hämma nytänkande och kreativitet. Eleverna ska växa i kunskap, ansvar och delaktighet.

På särskola arbetar vi med tydliggörande pedagogik där vi kombinerar teori och praktik. Vi har ett strukturerat arbetsätt vilket skapar trygghet för eleverna. Vi samverkar mellan våra olika grupper och med grundskolan både på Nibbleskolan och på Parkskolan.

Du kan arbeta på fritidshem

Skolan erbjuder elever i åldern 6-12 år fritidshemsplats före och efter skoldagen. På Fritidshemmet är det viktigt att barnen får en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid utifrån barnens behov och intresse. På fritids verkar vi för att alla barn ska ha någon att leka med och att de ska våga vara den de är. Vi lär barnen att ta ansvar, visa hänsyn mot varandra och mot vuxna, samt lär dem de regler som finns i vårt samhälle. Här finns möjlighet att få arbeta med skapande verksamhet. Det är viktigt att barnen får lära sig att bli självständiga och öva sig på att ta mer eget ansvar och klara sig själva.

För att jobba hos oss måste du ha fyllt 18 år och ha relevant utbildning.

Här ansöker du till våra vikariat

Skriv gärna med referenser från tidigare anställningar. Du behöver inte skicka med betyg eller intyg. Det tar du med dig vid vårt första möte.