Språk
Organisation och ... / Finskt förvaltnin...

Finskt förvaltningsområde

Hallstahammar kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att du har rätt att få skriftlig och muntlig information från kommunen på finska. Du har också rätt till barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sveriges fem nationella minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Rätt att kommunicera på finska

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde.
Hallstahammars kommun ingår från och med 1 januari, 2010 i det finska förvaltningsområdet. Lagen säger att du som finsktalande har rätt att tala och skriva på finska i dina kontakter med kommunen. Vi på kommunen är skyldiga att ge dig ett muntligt svar på finska.

Ökad service

Får du ett beslut från en myndighet hjälper vi dig att skriftligen översätta det till finska. Vi ska också kunna erbjuda dig som vill möjligheten att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg helt eller delvis på finska. Kommunen ska också se till att det finns personal tillgänglig som har kunskaper i finska om du skulle behöva när du är i kontakt med kommunen.

Större inflytande

Vi vill ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör er och vill så långt det är möjligt samråda med representanter för den finskspråkiga minoriteten i sådana frågor.

Vem är sverigefinne?

Som sverigefinne räknas man om man

  • själv är född i Finland,
  • om minst en av föräldrarna är född i Finland eller
  • minst en far- eller morförälder är född i Finland.

Varje individ avgör själv om han eller hon identifierar sig med att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten, enligt minoritetslagens självidentifikationsprincip.

Finskspråkig kontaktperson

Hos oss finns de en finskspråkig kontaktperson som hjälper dig i dina kontakter med myndigheter. Det kan till exempel handla om att muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen. Behöver du hjälp vid besök hos en myndighet eller i sjukvården har du möjlighet att beställa tolk.

Vår finsktalande kontaktperson heter Marianne Kiiskilä och hon har till uppgift att hänvisa till och informera om de verksamheter som finns i kommunen. Tyvärr kan hon inte ta emot samtal på alla tider, men det går bra att skicka e-post eller lämna ett meddelande så ringer hon upp dig. Kontaktuppgifter hittar du i spalten här nedan.

Tietoa suomenkielen hallintoalueesta