Språk
Finskt förvaltnin... / Bevara och stärka...

Bevara och stärka finska språket

Den svenskfinska kulturen är en del av vårt kulturarv. Hallstahammars kommun är en av de utvalda kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att vi ansvarar för att värna om det finska språket och den finska kulturen.

Hallstahammars kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket bland annat innebär att den ska främja användningen av finska språket i kommunen.

Detta är ett uppdrag som vi fått av regeringen för att bevara finska språket i Sverige. Finska har talats i Sverige i flera hundra år – såsom svenska har talats i Finland. 

För att främja och bevara finska språket i Hallstahammar har kommunen bland annat valt att satsat på följande:

Språkpaketet

Språkpaketet är en föräldraskapslåda som delas ut till blivande eller nyblivna föräldrar. Den innehåller information om nyttan med att kunna flera språk, om rätten att använda sitt minoritetsspråk samt praktiska verktyg för att komma igång med sitt språköverförande. Paketet ska innehålla tryckt information om flerspråkighet samt sånger, sagor och animationer på minoritetsspråket. Det finns dessutom en fin haklapp och en tvåspråkig sångbok, Små,små visor/Pikku, pikku lauluja, som innehåller många bekanta finska barnsånger med svenska motsvarigheter.  

Många föräldrar med minoritetsbakgrund, speciellt i den andra och tredje generationen sverigefinnar, ser det inte som något självklart att föra över sitt språk till sina barn. Genom att informera om de nyttor, både ekonomiska och identitetsmässiga, som ett extra språk ger vill vi ge föräldrar inspiration för att göra ett språkmedvetet val.

Språkpaketet delas ut på barnavårdcentraler i Hallstahammar och Kolbäck.

Språkforskning visar att kanske den viktigaste länken för att minoritetsspråket ska leva vidare, är överföring mellan generationer.

Språkrevitalisering med hjälp av dockteater

Dockteatern väcks till liv utifrån dagens behov och används som metod för att stärka det finska språket och identiteten. Det byggdes en dockteaterscen och en pysselstation på biblioteket där olika metoder av dockteater testades för gestaltning av litteratur.  Att stötta språkutveckling med hjälp av dockteater och sagoskapande används som metod på förskolor med flerspråkiga barn.

Tvåspråkiga temadagar

Bondgårdsdag, läger, konstdag, hiphop-workshop, familjeutflykt med historiska förtecken, familjedag och pulkadag. Allt både på finska och på svenska!

Hallstahammars, Köpings, Skinnskattebergs, Surahammars, Fagersta och Västerås kommuner ingår alla i förvaltningsområdet och ska verka för att värna om och skydda det finska språket. Vi arrangerar tvåspråkiga temadagar på olika orter i Västmanland i samarbete med kommunerna och de finska föreningarna på dessa orter. Gilla gärna vår Facebook sida https://www.facebook.com/groups/FinnetVastmanland/ för mer info.

Finskspråkig förskoleverksamhet

På förskolan Nyckelpigan finns två avdelningar som erbjuder barn möjlighet att tala extra mycket finska under sin tid på förskolan. Avdelningen Knoppen tar emot barn 1-3 år och avdelningen Pricken barn mellan 3-5 år. På dessa avdelningar är vår ambition att det ska finnas minst två pedagoger som förutom svenska också talar finska. Barnen får då möjlighet att möta finskan i sin vardag och bli stimulerade att själva använda den.

Modersmålsundervisning

Efter att kommunen blev finskt förvaltningsområde så har intresset för finska språket ökat. I grundskolan har barn med sverigefinsk påbrå möjlighet att läsa finska som modersmål även om man saknar grundläggande kunskaper i språket.