Språk
Finskt förvaltnin... / Nationella minori...

Sveriges fem nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Samerna har dessutom erkänts som Sveriges urbefolkning. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Har funnits i Sverige i hundratals år

Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, egen identitet och har funnits i landet i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år. Man brukar säga att de nationella minoriteterna har funnits sedan eller innan statsbildningen Sverige 1523 på Gustav Vasas tid.

Grundskydd som gäller i hela landet

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 och ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. De fem nationella minoriteterna ska också ha inflytande i frågor som berör dem och det ska helst ske genom samråd.

Länkar för mer information