Språk
Trygghetsskapande... / Brottsförebyggand...

Brottsförebyggande arbete

Hallstahammars kommun har ett nära samarbete med polisen för att skapa ett tryggare Hallstahammar och få bukt med den lokala brottsligheten. För de kommande åren har vi i en gemensam handlingsplan ett särskilt fokus på "Barn och unga i riskzonen".

Det pågår en rad brottsförebyggande aktiviteter i kommunen.

  • Grannsamverkan
  • Polisens volontärer
  • Medling vid brott
  • Ungdomscoacher


Arbetet med ungdomscoacher är ett nära samarbete mellan kommunens socialtjänst och polisen. Uppdraget är att bl a bedriva uppsökande verksamhet bland unga, kartlägga problematik och föreslå åtgärder. Ungdomscoacherna ska även vara motiverande till unga som befinner sig i riskzonen. Samverkan med polisen kan ske både i enskilda ärenden och i uppsökande verksamhet. Ungdomscoachen och polisen har olika uppdrag men med gemensamma mål.