Språk
Trygghetsskapande... / Medling vid brott

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare.

Minska negativa följder

Syftet med en medling är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samt ställa frågor till gärningsmannen. Gärningsmannen får i sin tur möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser.

När blir det en medling?

Det är i första hand polisen, socialtjänsten eller frivården som föreslår när det kan vara lämpligt att medla. Förslag om medling kan också komma från brottsofferjouren, skolan, föräldrar eller från parterna själva. Kommunerna erbjuder medling i första hand när gärningsmannen är 12-21 år. Brottet ska vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt delaktighet i gärningen. För att det ska bli en medling är förutsättningen att båda parter frivilligt vill delta i medlingen.

Så här fungerar en medling

  • Medlaren träffar först gärningsmannen och brottsoffret var för sig för att detaljerat gå igenom hur ett möte går till, samt för att ta reda på hur parternas inställning till mötet är.
  • Efter första träffen med medlaren kan parterna bestämma sig för om de vill genomföra en medling eller inte.
  • När båda parterna bestämt att de vill träffas bestäms tid för ett möte. Medlingsverksamheten har även kontakt med polis och åklagare så att medlingsmötet sker vid lämplig tidpunkt, med tanke på rättsprocessen. Medling ersätter inte rättsprocessen.