Språk
Kommunstyrelseför... / HR-enheten

HR-enheten

HR-enheten (HR är en förkorting för "Human resources") ansvarar för att styra, förvalta, utveckla och följa upp personalfrågor och arbetsgivarpolitik inom Hallstahammars kommun.  Våra frågor gäller till exempel kompetensförsörjning, personal- och chefsutveckling och arbetsrätt.

Kontaktperson

Helene Mårtén, HR-chef
Telefon:0220-240 88
E-post:helene.marten@hallstahammar.se