Språk
Kommunstyrelseför... / Kommunikationsenh...

Kommunikationsenheten

Det gör Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens kommunikation. Det inkluderar till exempel kommunens webbplatser, intranät, sociala medier och grafiskt material. 

Pressbilder och övrigt material

Vill du ha pressbilder på chefer och ledande politiker så hör du av dig till Kommunikationsenheten. Det gäller även frågor om anvädning av kommunens logotype och övrigt bildmaterial som producerats av Hallstahammars kommun. 

Presskontakter

Det finns ingen presstalesperson på kommunikationsenheten men vi hjälper gärna till att lotsa fram till rätt person.