Språk
Kommunstyrelseför... / Nämndkansliet

Nämndkansliet

Nämndkansliet sköter all administration runt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen  och de politiska nämnderna samt registrering, kommunens arkiv och posthantering. Till oss kan du vända dig om du har frågor gällande till exempel registrerade handlingar, protokoll, kallelser med mera.