Språk
Kommunstyrelseför... / Nämndkansliet

Nämndkansliet

Nämndkansliet öppnar och registrerar kommunens post och ser till att ansökningar, anmälningar, synpunkter med mera hamnar på rätt skrivbord eller i rätt pärm. När ärendena är behandlade av kommunens tjänstemän och politiker meddelar vi berörda och arkiverar alla handlingar.

En annan av nämndkansliets uppgifter är att underlätta arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi håller koll på vilka ärenden som ska upp för beslut, gör dagordningar och beslutsförslag i samarbete med den politiska majoriteten, bokar lokaler för sammanträden, skickar kallelser och skriver protokoll. Efter sammanträdena publicerar vi protokollen på kommunens webbplats.

Alla handlingar (brev, mejl, dokument) som skickas till kommunen, förvaras i kommunens lokaler eller författas av kommunens tjänstemän är så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst får ta del av dem men det finns undantag, till exempel sekretesskyddade handlingar. Om du vill beställa ut en allmän handling är du välkommen att höra av dig oss.

Ring Kundcenter, telefonnummer 0220-240 00, och be om att få bli kopplad till nämndkansliet eller mejla till kommun@hallstahammar.se. Betyg kan även beställas via e-tjänsten för begäran om betygskopia.