Språk
Kommunstyrelseför... / Näringslivsenheten

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten arbetar med att utveckla och stötta näringslivets alla delar i Hallstahammars kommun. Vår verksamhet avspeglas bra genom våra näringslivssidor här på hemsidan: hallstahammar.se/naringsliv

Kontaktpersoner

Madeleine Ahlqvist, näringslivschef
Telefon: 0220-246 60
E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se

Therese Pettersson, näringslivsutvecklare
Telefon: 0220-246 69
E-post: mailto:therese.pettersson@hallstahammar.se

Mari Högkvist, besöksnäringsutvecklare
Telefon: 0220-246 63
E-post: mari.hogkvist@hallstahammar.se