Språk
Förvaltningar / Barn- och utbildn...

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn i förskola

Förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan sköts av barn- och utbildningsförvaltningen. I kommunen finns nio förskolor och sju grundskolor. Vi sköter också fritidshemmen. Hallstahammars kommun har inget eget gymnasium utan har ett avtal med Västerås stad om samverkan för detta.

Här hittar du vår verksamhet