Språk
Förvaltningar / Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen hjälper dig under hela livet

Social omsorg för ung som gammal sköts av socialförvaltningen. Vi har också hand om integrationsfrågor, vi hjälper dig när du själv eller familjen har det svårt på något sätt. Vi har också ett Jobbcentrum för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas så att man kan skaffa sig egen försörjning.

Här hittar du vår verksamhet