Kommunala förbund - Hallstahammars kommun

Språk
Förvaltningar, bo... / Kommunala förbund

Kommunala förbund

Kommunen ingår i en rad länsövergripande förbund tillsammans med andra kommuner.

Mälardalens Brand- och räddningsförbund
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund bildades den 1 januari 2001 genom att Västerås Brandkår och Surahammars Räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars Räddningstjänst gick med.

VafabMiljö
VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar.