Bostadsområden planeras och växer fram – nya detaljplaner antagna - Hallstahammars kommun

Språk

Bostadsområden planeras och växer fram – nya detaljplaner antagna

2017-10-09 15:48

Kommunfullmäktige godkände på septembermötet detaljplanen för kvarteret som kallas Knektbacken II och i somras antogs detaljplanen för kvarteret Fasanen. Ännu återstår en hel del innan Knektbacken och Fasanen kan börja exploateras men för många andra projekt har processen kommit lite längre. Läs i artikeln nedan om södra Näs, villatomter i centrala delarna av Hallstahammar, bostadsrätter i form av kedjehus och lägenheter och hyresrätter både i Hallstahammar och Kolbäck.

Knektbacken ska fortsätta att upplevas som grönt

I det nya bostadsområdet som skapas nedanför den trädbevuxna höjden i Knektbacken kommer det att byggas ungefär 150 lägenheter. Högsta huset inom området kommer kunna bli sex våningar högt plus en indragen takvåning. De flesta andra husen blir tre eller fyra våningar höga.

En målsättning för det nya området är att det ska upplevas som grönt. Det innebär exempelvis att själva höjden Knektbacken skyddas från exploatering genom att den planlagts som naturmark. Vidare sparas en äldre lindallé och flera stora ekar och själva bostadsområdet blir bilfritt. Ett nytt gång- och cykelstråk genom området kommer att leda mellan centrum och järnvägsstationen. Stråket blir en viktig del i utvecklingen av både framtidens centrum i Hallstahammar och det nya resecentrumet som finns med i planerna.

Detaljplanen för Knektbacken är nu antagen. Det som därefter händer är att:

  • marken måste saneras från gamla föroreningar och en fornlämning undersökas
  • gångvägar, bullerplank, grönstruktur och dagvattensystem ska planeras
  • kommunen behöver förhandla med intresserade byggherrar om hur husen inom området ska se ut

Illustration av Norconsult över hur området Knektbacken kan komma att se ut.
Illustration över hur området Knektbacken kan komma att se ut. (framtaget av Norconsult)

Kvarteret Fasanen står redo att exploateras

I kvarteret Fasanen, mellan Bondegatan i norr och Trädgårdsgatan i söder, kommer såväl villor, radhus som flerbostadshus att kunna byggas. Byggplanerna för det nya området för också med sig att nya gator ska anläggas och vatten- och avloppsledningar dras fram. Planavdelningen har redan gett namn till vägarna som kommer börja anläggas till våren. Villatomterna ska få adress Sidensvansvägen och de kommer styckas av nu under hösten för att därefter läggas ut till försäljning. Utefter Rosenfinksvägen planeras för radhustomter. 

Försäljningen av seniorvillorna i södra Näs har startat och snart släpps fler villatomter till försäljning

Det nya villaområdet i södra delen av Näs har varit på gång under en tid. På området har en ny väg, döpt till Elin Hammars väg, anlagts. Vägen är ännu inte asfalterad och färdigställd så för den som vill ta sig en titt på området rekommenderar vi ett besök till fots.

Med en något försenad tidsplan närmar sig nu tidpunkten då de första villatomterna i södra Näs släpps till försäljning. De som anmält intresse kommer att få personliga e-brev om när försäljningen startar och säljstart kommer även att publiceras här på kommunens webbplats. Intresseanmälningarna är just intresseanmälningar, så alla är välkomna att hålla utkik efter när tomterna släpps och då är det först till kvarn som gäller.

Redan nu har försäljningen av en första etapp seniorvillor för målgruppen 50+ startat i Näs. Annonser om dessa villor finns på Hemnet och förmedlas av Svensk fastighetsförmedling.

Bygg villa i Hallstahammars tätort

Ytterligare fyra villatomter finns avstyckade i centrala delar av Hallstahammar. Två av tomterna det gäller har adress Stenhagsvägen (finns med i detaljplanen del av Nirvana 9). De två andra tomterna finns på området Trollebo, vid en förlängning av Östra Trollebovägen (finns med i detaljplanen över Trollebo från 1993). Alla de tomterna kommer inom en snar framtid att läggas ut för försäljning, men innan byggnation på tomterna kan starta måste vatten, avlopp, elektricitet, fiber och väg göras i ordning.

Ett förslag finns på hur Myrantomten ska bebyggas

För tomten i Kolbäcks centrum där förskolan Myran tidigare låg har kommunen fått in ett förslag från en entreprenör som vill bygga flerbostadshus. Det förslaget kommer att utvärderas och tekniska nämnden tar under hösten ställning till förslaget.

Nya hyresrätter snart klara för inflyttning och försäljning av bostadsrätter ligger i startgroparna

Nyproducerade lägenheter på Eldsbodavägen i Hallstahammar och utefter Hallstavägen i Kolbäck är snart klara för inflyttning. Lägenheterna är hyresrätter och hyrs ut av det kommunala fastighetsbolaget Hallstahem.

För dig som är intressead av en bostadsrätt kommer snart både kedjehus och flerfamiljshus att byggas i en nybildad bostadsrättsförening som får namnet Trädgården. Bostäderna kommer att ligga i kvarteret Niten, mellan Fasanvägen i väster, Trädgårdsgatan i söder och Videvägen i öster. Säljstart beräknas ske i november och husen planeras vara inflyttningsklara under våren 2019. Annons finns på Hemnet och förmedlas av Svensk fastighetsförmedling.

Mer och fördjupad information