Språk

Det sades på kommunfullmäktige 20 februari

2017-02-21 11:05

Den 20 februari hölls kommunfullmäktiges sammaträde på Knytpunkten i Strömsholm. Förutom det ordinarie fullmäktigemötet så inleddes eftermiddagen med ett intressant program där representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten berättade om hur arbetet med att göra Hallstahammar till en säker och trygg kommun går till. Programmet avslutades med undertecknandet och godkännandet av Hallstahammars kommun som certifierad säker och trygg kommun (A Safe Community) enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier.

Fullmäktigemötet med politisk debatt och beslut börjar två timmar och 32 minuter in i inspelningen.