Språk

Fem entreprenörer visade intresse för att exploatera kvarteret Fasanen

2017-11-21 07:53

När anbudstiden gick ut den 19 november hade fem olika entreprenörer lämnat in sammanlagt sex förslag på hur de vill exploatera och bygga etapperna ett och två av kvarteret Fasanen i Hallstahammar. 

Kommunen bjöd in till markanvisning och flera företag nappade

Med en markanvisning får en byggherre ensamsrätt att under begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att skriva ett bindande avtal för ett aktuellt projekt.

Exploateringen av kvarteret Fasanen, (mellan Bondegatan i norr, Fasanvägen i öster, Trädgårdsgatan i söder och Bofinksvägen i väster) är indelad i flera etapper där etapperna ett och två innefattar byggnationer av rad- eller kedjehus och flerbostadshus. De förslag som kommit in ska nu utvärderas och tekniska nämnden beräknas fatta beslut om vilken entreprenör som får erbjudandet att teckna marköverlåtelseavtal någon gång i januari 2018.

 

Mer information och kontaktuppgifter

Vid exploateringsfrågor kontakta Carina Elliott, enhetschef för planerings- och beställaravdelningen, via telefon: 0220-240 65 eller e-post carina.elliott@hallstahammar.se.

Vid detaljplanefrågor, kontakta Jacob Lithammer, avdelningschef för planavdelningen, via telefon 0220-240 67 eller e-post jacob.lithammer@hallstahammar.se.