Språk

Hallstahammar satsar på att rusta upp lekplatser

2017-09-05 07:11

Politikerna i tekniska nämnden har godkänt den utredning som gjorts över lekplatsbeståndet i kommunen och med den också planen för hur högre kvalitet på och bättre underhåll av lekplatserna ska uppnås. Beslutet innebär att de närmaste tre åren kommer nästan sju miljoner att investeras i upprustning och nyanläggning av lekplatser. Från och med år 2021 till och med 2024 (då ännu bara preliminära siffror finns), kommer ytterligare sju miljoner att investeras i upprustning och nya lekplatser. Hur lekplatserna ska underhållas och skötas finns också med i planen.

Underhållet har varit eftersatt

Hallstahammar har idag 30 kommunala lekplatser där många är slitna och har bristande säkerhet. De är heller inte anpassade efter dagens krav på tillgänglighet, att exempelvis barn med funktionsnedsättning kan ta sig till och använda lekplatsen, och den geografiska fördelningen är ojämn. Utredningen och planen tar nu ett helhetsgrepp på hela den kommunala lekplatssituationen.

Färre lekplatser men med högre kvalitet

För att kunna genomföra planen föreslår lekplatsutredningen bland annat att vissa mindre lekplatser avvecklas och ersätts av en ny större lekplats. Fullt genomförd innebär planen att kommunens lekplatsbestånd minskar från 30 till 21 lekplatser vilka fördelas på en kommunlekpark, fyra större områdeslekplatser och 16 närlekplatser. Trots att lekplatsbeståndet minskar ökar kvaliteten när de minsta och mest slitna lekplatserna byts ut mot bättre utformade och större lekplatser.

- För att öka kvaliteten på kommunens lekplatser så de lockar till lek och rörelse och är trygga och tillgängliga för alla, behövs aktiva insatser. Det är därför vi nu tar höjd och satsar så pass stora summor på detta. Tyvärr är det omöjligt att tillgodose allas önskemål om lekplats i sin absoluta närhet och därför måste vi göra prioriteringar som bäst gagnar de flesta, säger Marijo Edlund, ordförande i tekniska nämnden.

Tidsplan och prioriteringar

Principen är att först prioritera nya lekplatser eller upprustning av lekplatser i områden där dagens lekplatser är i dåligt skick. Allvarliga säkerhetsbrister gör dock att delar av befintliga lekplatser kan behöva plockas bort redan innan en ny lekplats har anlagts eller en upprustning har inletts. Poängteras att planeringen från och med år 2021 är preliminär då den ligger så pass långt fram i tiden och kan behöva revideras med hänsyn till att förutsättningar kan förändras.

2017
Under 2017 planeras för att lekplatsen vid Dalbyvägen rustas upp och lekplatserna vid Alvgatan och Vallmogatan (i Kolbäck) tillgänglighetsanpassas. 

2018
Lekplatserna vid Hanstäppevägen och Götgatan, samt Ryttarvägen (i Strömsholm) rustas och lekplatserna vid Handbergsgatan och Pilvägen (i Lyckhem) tas under året bort.

2019
En ny lite större områdeslekplats anläggs vid Vallaregatan och lekplatserna vid Trädgårdsgatan, Näktergalsvägen  och Mejerivägen (i Borgåsund) avvecklas.

2020
Lekplatsen vid Usterstavägen rustas upp och den vid Frössvivägen tas bort. Även lekplatsen vid Ribbholmsslingan (i Mölntorp) och Gärdesvägen avvecklas. Lekplatsen vid Blåklintsvägen tillgänglighetsanpassas.

2021
En ny större kommunlekpark vid Knektbacken påbörjas. Lekplatsen vid Vitsippevägen tas bort och lekplatserna vid Granvägen (i Sörstafors) och Åsvägen tillgänglighetsanpassas.

2022
Kommunlekparken vid Knektbacken görs färdig och fyra lekplatser; vid Gröndalsvägen, Slånbärsvägen, Idunsvägen och Ängsvägen (i Kolbäck) tillgänglighetsanpassas.

2023
En ny lekplats skapas i Näslund och i samband med det avvecklas lekplatserna vid Ågatan och Agnesdalsgatan. Lekplatserna vid Patronvägen (i Kolbäck) och Målarvägen (i Strömsholm) tillgänglighetsanpassas.

2024
En ny lekplats i Herrevad (i Kolbäck) skapas och i samband med det avvecklas lekplatsen vid Tingshusgatan (i Kolbäck). Slutligen tillgänglighetsanpassas lekplatsen vid Rubingatan.

Kartbild över förslag på lekplatser Hallstahammar och Sörstafors

Kartbild över förslag på lekplatser Kolbäck och Strömsholm