Språk

Lägesrapport om skolornas organisation och ombyggnationer

2017-02-21 16:30

Renovering av lokalerna på både Lindboskolan och Parkskolan är i full gång. Inomhusmiljön är på väg att anpassas till en låg- och mellanstadieskola och en högstadieskola. Nu föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att barn- och utbildningsnämnden under mars ska fatta beslut om att även börja flytta tillbaka årskurs sex till mellanstadiet när höstterminen 2017 startar. 

Redan för knappt fyra år sedan beslutade kommunfullmäktige att man skulle planera för att gå tillbaka till indelningen i låg-, mellan- och högstadium i kommunens skolor. I april 2016, i samband med att kommunfullmäktige beslutade att Parkskolan skulle bli en högstadieskola och Lindboskolan en låg- och mellanstadieskola, beslutade man också att årskurs sex skulle flytta tillbaka till respektive mellanstadieskola så snart det var möjligt.

BUN:s arbetsutskotts förslag den 21 februari innebär att det från höstterminen 2017 på:

  • Nibble- och Lindboskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs sex.
  • Näslundsskolan, Vallbyskolan och Strömsholms skola tillsvidare fortsätter att gå elever från förskoleklass till och med årskurs fem. Det innebär att de elever som ska börja årskurs sex och tillhör Näslundsskolans upptagningsområde istället kommer att gå på Lindboskolan. Vallbyskolans och Strömsholms skolas elever fortsätter som tidigare att gå på Tunboskolan från och med årskurs sex.
  • Parkskolan går elever från årskurs sju till och med nio.
  • Tunboskolan går elever från årskurs sex till och med nio.

Vi anpassar oss till läroplan och övriga landet

- Det finns många fördelar med detta beslut. Till exempel är det lättare att följa grundskolans läroplan där skolämnenas huvudmoment är uppdelade efter stadierna. Kunskapskrav har införts i år tre, sex och nio, även dessa är lättare att följa upp med denna stadieindelning. Och nyutbildade lärare är numera antingen grundskollärare för årskurs 1-6 eller ämneslärare för årskurs 7-9 och det kan spela in när vi behöver rekrytera medarbetare, säger Kjell Ivemyr (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi har fortfarande en del knäckfrågor att lösa framöver, jag tänker främst på skolorna i Kolbäck och Strömsholm men detta är ett steg på vägen, fortsätter Kjell.

Det hamras och spikas på Lindbo

Det är en entusiastisk och glad rektor jag träffar på rektorsexpeditionen på Fredhemsskolan. Stefan Lindberg plockar fram ritningar och berättar hur ombyggnationen på Lindbo går. Processen har varit i gång ett bra tag och olika grupper har jobbat med förslag och önskemål. Tätt kopplad till projektet har tekniska förvaltningen och främst Eva-Lena Verner varit.

- Jag tror och hoppas att mina medarbetare här på Fredhemsskolan känner att de varit med och påverkat hur den nya skolan ska utformas. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med framför allt Eva-Lena. Hon har tagit fram ritningar, vi har tittat och diskuterat och så har Eva-Lena ritat om. Skolan kommer att bli väldigt väl anpassad till vår verksamhet och jag tycker vi landat i något som blir riktigt bra, säger Stefan. 

Kartskiss över Parkskolans område

Parkskolan är redan igång med verksamheten

På Parkskolan flyttade sjätte-, sjunde-, åttonde- och niondeklassare in redan när höstterminen startade i augusti. Eleverna har snart gått sitt första läsår och börjar känna sig hemmastadda. Viss verksamhet sker fortfarande i Lindboskolans lokaler då man håller på att göra i ordning salar för hemkunskap, slöjd och även en matsal och ett kök för skolluncher på Parksskolan.

- Även om vi haft det tufft med undervisning på två olika skolor har alla kämpat på fantastiskt bra, både lärare och elever har verkligen gjort det bästa av situationen. Nu ser vi alla fram emot att etapp två blir färdig och vi får flytta in i de nya salarna till höstterminsstarten, säger Christer Andersson, biträdande rektor på Parkskolan.

Utemiljön står på tur

Nu ska också Park och Lindbos skolgårdar göras i ordning. Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för att ställa i ordning skolgårdarnas markytor, till exempel gräsplaner, asfalterade ytor och planteringar. I budgeten för detta finns det avsatt pengar till vardera Lindbo- och Parkskolan för att göra skolgårdarna åldersanpassade, funktionella och trivsamma. Det är i arbetet med utemiljön man nu involverar eleverna och deras kreativitet.

Lindboskolans blivande elever låter fantasin flöda och skriver önskelista

Alla från Fredhem, både medarbetare och elever har gjort "studiebesök" på Lindboskolans skolgård för att få en bra bild av hur området ser ut och få en bättre chans att komma med idéer för hur de vill att miljön ska bli. Flera klasser har skissat på förslag som de lämnat in till rektor. Alla elever kommer också att få fylla i enkäter där svaren ska mynna ut i vilka aktiviteter de helst vill ägna sig åt utomhus.

- Vi jobbar vidare och ska spåna fram idéer om hur vi ska få vår skolgård så lekrolig som möjligt!. Nu är det bara fantasin som sätter gränser för vilka idéer som ska komma fram. Ekonomin kommer ikapp oss framöver men just nu låter vi verkligen fantasin flöda, säger rektor Stefan Lindberg.

Björn Wastesson, fritidspedagog och Christer Andersson, biträdande rektor på Parkskolan tittar på skolgårdens möjligheter Även på Parkskolan är eleverna delaktiga i skolgårdsplanerna

På Parkskolan har planeringen av utemiljön också så smått börjat komma igång. I höstas genomfördes en rundvandring där elever från årskurserna sju och åtta tillsammans med fritidspedagog och idrottslärare, gick runt och tittade på området. Det som kom fram under vandringen kan kort sammanfattas med att särskilt de lite äldre eleverna vill ha någonstans där de kan "hänga" med varandra och sitta och prata. De yngre eleverna har lite andra önskemål, med mer fysisk aktivitet i fokus.

- Vi har pratat om basketkorgar och utepingisbord och så finns det olika typer av moduler som både kan användas att sitta på samtidigt som de inbjuder till att klättra, hoppa och balansera på. Vi har inte en alldeles optimal miljö att jobba med då det är ganska bergigt, så här gäller det att vara kreativ och finna lösningar. Här skulle det till exempel kunna bli ett bra ställe att ta med sin fika ut när vädret tillåter, säger rektor Christer Andersson och pekar ut mot den idag lite karga ytan utanför elevernas cafeteria där han står tillsammans med fritidspedagog Björn Westesson.

Klart till skolstarten i höst

Under våren kommer du som har vägarna förbi skolorna se att utemiljön tar fart. Helt klart kanske inte allt är när höstterminen startar i augusti, men det mesta ska vara på plats.

Mer information och svar på frågor

Undrar du över skolgårdarna och byggnationerna kan Eva-Lena Verner (ansvarar för Lindboskolan) och Malin Lindblom (ansvarar för Parkskolan) svara på sådana frågor.

Du är välkommen att kontakta Anna Landehag, områdeschef för grundskolan om du vill veta mer om skolornas organisation och indelning i stadier.

Om du undrar över undervisningen och hur det blir när eleverna ska flytta till Lindboskolan är du välkommen att prata med Stefan Lindberg, rektor på Lindboskolan (nuvarande Fredhemsskolan) eller Ylva Lindberg, rektor på Näslundsskolan.

Rektor Ann-Sophie Günzel Wahlström kan svara på frågor som rör Nibbleskolans elever.

Helene Hodges, rektor och Christer Andersson, biträdande rektor på Parkskolan kan svara på skolfrågor som rör Parkskolans elever.

Rektor Cecilia Krantz, kan svara på frågor som rör Vallbyskolans och Strömsholms skolas elever.

Har du frågor som rör Tunboskolans elever vänder du dig till Kristina Hallqvist, rektor på Tunboskolan. 

Alla personer når du lättast om du ringer till kundcenter, telefon 0220-240 00 och ber att få bli kopplad till den du vill prata med.

Skiss på hur barn vill utforma sin skolgård

Här har barn i klass 1A funderat och ritat hur de vill utforma sin nya skolgård