Språk

Så här kan du i Hallstahammar märka av försvarsövningen Aurora 17

2017-09-21 09:12

Aurora17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige men främst i Mälardalen, Stockholm, på Gotland och i Göteborg. Övningsperioden är i september, under veckorna 37-39.

Västmanland är mest ett genomfartslän

Du som bor eller vistas i och i närheten av Hallstahammars kommun kan märka av försvarsmaktsövningen Aurora främst genom:

  • att militärfordon transporteras och kör via E18 österut till övningsområden i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län. Detta sker i slutet av vecka 37 och början på vecka 38.
  • att militärfordon transporteras och kör E18 och riksväg 56 från Enköping och Västerås mot Eskilstuna, för vidare transport söderut mot Nyköping och Oxelösund. Detta sker under perioden 23-25 september.
  • att militärfordon återvänder främst via E18, men även på väg 56 när övningenär är slutförd. Detta sker under perioden 28-29 september.
  • att du ser och hör militärflygplan och -helikoptrar i luften under hela övningsperioden .

Som boende eller resande bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats