Språk

Sverigefinnarnas dag 24 februari

2017-02-24 07:00

 Idag, 24 februari, är det Sverigefinnarnas dag, en dag som sedan 2011 firas för att uppmärksamma den finskspråkiga minoritetens existens och för att väcka majoritetens intresse för sverigefinländare. Hallstahammars kommun flaggar med sverigefinsk flagga denna dag.

 

Synliggöra sverigefinnarna

Dagen började firas 2011 och från och med 2013 finns den som en officiell dag i den svenska almanackan. Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och syftet med dagen är att uppmärksamma den finskspråkiga minoritetens existens och för att väcka majoritetens intresse för sverigefinländare. Sedan år 2014 har sverigefinnarna också en egen flagga. Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 712 000 personer. I Hallstahammar har 23% av befolkningen finska rötter.

Finskt förvaltningsområde sedan 2010

Sverigefinnarna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Hallstahammars kommun är sedan den 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är kommunen skyldig att tillhandahålla bland annat barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Likaså ska finsktalande kunna få service på finska i olika ärenden hos kommunen. Den sverigefinska kulturen och det finska språket ska även annars lyftas fram och barns utveckling av en kulturell identitet och det egna språket ska främjas särskilt.