Språk

Vatten- och avloppstaxan höjs den 1 januari

2017-12-22 13:45

När du får din nästa faktura för att betala vatten- och avloppsräkningen kommer den att vara på ett något högre belopp än vanligt. Även avgiften för de som ansluter sin fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet höjs efter årsskiftet.

De flesta får en liten höjning per månad

Lagen säger att kostnaderna för att installera, sköta och underhålla vatten- och avloppssystemet ska täckas av avgifterna som kommunen tar ut.

Din vatten- och avloppsräkning består av två delar. En del är en fast avgift. Den andra delen är rörlig och beror på hur mycket vatten du och övriga i hushållet använder. Dessa två delar kallas i vatten- och avloppstaxan för brukningsavgift.

Den 27 november beslutade kommunfullmäktige att godkänna den nya vatten- och avloppstaxan. Det innebär bland annat att brukningsavgiften höjs med 2,1 procent från den 1 januari 2018  För en normal villa i Hallstahammars kommun innebär det ungefär 70 kronor per år i höjd avgift.

Du betalar din avgift för vatten- och avloppsförbrukning fyra gånger per år. Du får en faktura per post men kan också välja att få e-faktura istället. Ytterligare en förenkling är att betala via autogiro.

Att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet blir dyrare

Från årsskiftet blir det också dyrare att ansluta en villa eller flerbostadshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den taxehöjningen påverkar alltså inte dig som redan bor i en fastighet med kommunalt vatten- och avlopp.

Höjningen av anslutningsavgiften, som i vatten- och avloppstaxan kallas anläggningsavgift, sker i två steg. I det första steget som trädde i kraft den 1 januari 2017 höjdes avgiften 50 procent. Steg två i att anpassa anläggningsavgiften så att kostnaderna täcks av avgifterna sker nu vid årsskiftet 2017/2018. Från 1 januari 2018 höjs anslutningsavgiften ännu en gång med 50 procent. För en normal villa i Hallsta­hammars kommun innebär det en höjning från 88 000 kronor till drygt 132 000 kronor.

- Vi påbörjade för ett år sedan en taxejustering för att nå upp till de nivåer där anslutningsavgiften täcker sina egna kostnader. Det är viktigt att vi har en riktigt nivå på taxan då det annars innebär att det finns risk att andra delar inom vatten- och avloppsområdet, som till exempel underhåll och byte av gamla avloppsledningar, får lov att stå tillbaka. Med den nya taxan har vi nu minskat den risken, säger Kjell Jacobsson, teknisk chef i Hallstahammars kommun.

Mer information, svar på frågor och beställning av autogiro

Vill du ha mer information eller har frågor om vatten- och avloppstaxan är du välkommen att kontakta Kjell Jacobsson. Du når Kjell på telefon 0220‑240 54 eller e‑postadress kjell.jacobsson@hallstahammar.se.

Har du specifika frågor om din vatten- och avloppsfaktura är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 0220‑240 00 eller e-posta kundcenter@hallstahammar.se. Kundcenter hjälper dig också om du vill beställa autogiro.