Språk

Det sades på kommunfullmäktige den 19 februari

2018-02-20 08:05

Den 19 februari hade kommunfullmäktige sitt första sammanträde för året. I spelaren nedan kan du höra mötet i sin helhet eller ladda ner ljudfilen. Protokollet från mötet kommer att anslås på kommunens elektroniska anslagstavla

Sammanträdets dagordning

 1. Upprop, kungörande, protokollets justering, m m
 2. Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med den 1 mars 2018
 3. Avgiftstaxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2018
 4. Avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet från och med den 1 september 2018
 5. Organisation för förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm – finansiering härför
 6. Exploateringsavtal för Gröndal II – för godkännande
 7. Renhållningstaxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 mars 2018
 8. Reduktion av tomtpris under 2018 för kommunal tomt – certifierad passivhus enligt FEBY 12
 9. Medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer samt finansiering härför
 10. Taxa för äldreomsorgens restauranger
 11. Svar på motion av David Lindberg (L) angående införande av signering med bankID av inkommande handlingar
 12. Svar på motion av Jenny Landernäs (M) gällande fritt wifi på strategiska platser i Hallstahammar
 13. Svar på motion av Håkan Freijd och Hans Strandlund (M) om att förbättra företagsklimatet
 14. Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) om införande av Huskurage i kommunens bostadsbolag
 15. Bidrag för genomförande av "Lilla Almedalen" på torget i Hallstahammar
 16. Anmälan av interpellation av Sigge Synnergård (L) angående belysningen på cykelvägen Sörstafors - Strömsholm
 17. Anmälan av interpellation av Sigge Synnergård (L) angående inglasning av balkonger på Strandgården
 18. Anmälan av motion från Anna Gunstad Bäckman (C) angående insatser för en narkotikafri kommun
 19. Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående bostadsförsörjning för seniorer samt deras möjligheter till motionsutövande
 20. Valärenden