Språk

Det sades på kommunfullmäktiges möte den 26 mars

2018-03-28 11:40

Den 26 mars hade kommunfullmäktige samanträde. På dagordningen märktes kommunens årsredovisning för år 2017 och svar på inlämnade motioner. Du kan lyssna på mötet i spelaren nedan eller ladda ner hela ljudfilen med hjälp av knappen i spelarens över högra hörn. Tyvärr saknas den sista timmen på inspelningen på grund av ett tekniskt fel. 

Protokollet från mötet kommer du att hitta på kommunens anslagstavla efter att det justerats