Språk

Kommunpodden - Klimatplan för Hallstahammars kommun

2018-03-19 13:37

Just nu pågår arbetet med att ta fram en klimatplan för Hallstahammars kommun. Planen ska innehålla beskrivningar av vilken påverkan ett förändrat klimat kommer att få för kommunen och visa vägen till en hållbarare kommun genom att beskriva vilka olika åtgärder som ska genomföras för att uppnå detta.Klimatplanen kommer att påverka de flesta verksamheter inom kommunen och på så sätt även dess invånare.

Vi hör kommunens energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus Palmblad berätta mer. Lyssna i spelare nedan. Det går också att ladda ner podden med hjälp av knappen längst upp i högra hörnet på spelaren.