Språk
Politik och demok... / Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Hallstahammar 2014-2018
Kommunfullmäktige är Hallstahammars kommuns högsta beslutande organ.


Kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar också om vad nämndernas ska arbeta med och hur de ska samarbeta och fungera. Detta sker genom bland annat reglementen för varje nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden utom i juli och augusti. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppen för allmänheten.

Mål och visioner

I kommunen tillämpas den så kallade målstyrningsprincipen. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och visioner för kommunen. Därefter ger fullmäktige kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att uppfylla målen.

Fullmäktige ger också nämnderna ekonomiska förutsättningar för att målen ska kunna uppfyllas. Detta görs varje år då mål och budget fastställs. Uppföljning och utvärdering av målen och hur de har uppfyllts, ska ske i årsredovisningen.

Frågor till fullmäktige

Det är bara de politiker som är ledamöter i fullmäktige som kan ställa frågor och väcka så kallade motioner. Medborgarna ges möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige några gånger per år under det som kallas allmänhetens frågestund. Vi annonserar i tidningen VLT i god tid innan allmänhetens frågestund genomförs.

Vill du ställa en fråga till politikerna? Skriv då ner frågan och lämna in den till nämndkansliet. Är du ute i god tid kan du vara säker på vi svarar på din fråga under mötet 

Frågor till andra nämnder

Om du som medborgare har en fråga som rör något av kommunens olika verksamhetsområden kan du vända dig direkt till den nämnd eller förvaltning som hanterar frågan. På så sätt kan du också få din fråga besvarad.

Kommunfullmäktiges presidie

Rolf Hahre (S), ordförande, tel 0220-149 90, 070-588 40 21
Christina Aspenryd (S) 1:e vice ordf
Stieg Andersson (M)  2:e vice ordf

Politikerna ska också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av invånarnas inbetalda skatter. Alla våra politiker utom kommunalrådet är så kallade fritidspolitiker, vilket betyder att de samtidigt som de är politiker kan ha ett annat arbete.

Mandatfördelning

Efter valet år 2014 samarbetar socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i den politiska majoriteten.


Mandatfördelningen i kommunfullmäktige år 2014-2018:

  • Socialdemkraterna 21 mandat
  • Vänsterpartiet 4 mandat
  • Miljöpartiet 2 mandat
  • Moderaterna 6 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Liberalerna 3 mandat
  • Centerpartiet 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 5 mandat

Du hittar länkar till alla partier i fullmäktige längst ned på sidan.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2018

19 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 25 oktober, 26 november och 17 december.

Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till kommunfullmäktiges protokollarkiv.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i närradion, 103,7 MHz samt på webben.