Språk
Nämnder / Barn- och utbildn...

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den offentliga skolan för barn och ungdomar och gymnasieskolan. Nämnden har också ansvaret för förskoleverksamheten och särskolan.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

  • grundskola
  • gymnasieskola
  • förskoleverksamhet
  • grundsärskola
  • skolbarnomsorg


Nämnden och förvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens  arbetsutskott där Kjell Ivemyr (S) är ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden bestämmer själv om något möte ska vara offentligt. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i  tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kjell Ivemyr (S), ordförande
Inga-Lena Strömberg (V)
Sigge Synnergård (L)

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2018
23 januari, 20 februari, 6 och 27 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni (inställt), 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december. 

Sammanträdet börjar klockan 14.00 om inte annat anges i kallelsen.

Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till barn- och utbildningsnämndens protokollarkiv.