Språk
Nämnder / Kultur- och friti...

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten och kommunens olika bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

  • kulturverksamhet
  • fritidsverksamhet
  • föreningsliv
  • kommunens bibliotek


Nämnden och förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskottet där Thure Andersen (S) är ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer själv om något möte ska vara offentligt. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i  tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Thure Andersen (S), ordförande
Annica Lindholm (V)
Anita Westin Brodd (M)

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2018
24 januari, 14 februari, 7 och 28 mars, 2 och 23 maj, 15 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.

Sammanträdet börjar klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen. 

Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till kultur- och fritidsnämndens protokollarkiv.