Språk
Samverkan / Leader

Leader - Ekonomiskt stöd till kreativa idéer

Tillsammans kan vi utveckla området där vi bor och göra det till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vill ni vara med? Har ni en idé? Då är Leader något för er!

Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap - ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Projekt inom Leader finansieras med EU-pengar, svenska statliga pengar och lokala och/eller regionala offentliga pengar. 

I Leaderperioden 2014-2020 utgör södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, landsbygden i Västerås och Enköpings kommuner, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner ett nytt Leaderområde, Leader Mälardalen. 

Den ideella föreningen Leader Mälardalen ska driva Leaderarbetet i området. I föreningens styrelse, LAG (Local Action Group), som ska besluta om projektpengar till Leaderprojekt, finns representanter från ideell, privat och offentlig sektor från områdets åtta kommuner. En strategi för lokal utveckling har tagits fram, där det framgår hur Leader Mälardalen ska bidra till att skapa utveckling i området. 

I strategin finns fyra insatsområden som Leader Mälardalen kommer att arbeta med:

•                          social inkludering
•                          lokal utveckling
•                          företagande och innovation
•                          klimat, energi och miljö 

Leader Mälardalens preliminära budget blir ca 48 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt i området fram till och med år 2020. Pengarna kommer från Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och från kommunerna i området. 

Ännu har inget av Sveriges 48 prioriterade Leaderområden fått besked från Jordbruksverket om att få starta Leaderarbetet, men förhoppningsvis kommer projektansökningar att kunna tas emot i Leader Mälardalen från och med januari/februari 2016 och beslut om Leaderprojekt att kunna fattas av LAG från och med mars/april. 

Om ni har en projektidé får ni gärna ta kontakt med någon av Leader Mälardalens verksamhetsledare, så kan vi börja diskutera hur den kan passa inom Leader.
Kontaktperson är Mia Lundqvist, e-post mia@leadermalardalen.se