Språk
Samverkan / SBA

Tillväxt genom Stockholm Business Alliance

Vi ingår som en partner i Stockholm Business Alliance (SBA), som är ett samarbete mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen.

Nätverket bildades år 2006 för att fördjupa och utveckla det näringspolitiska arbetet i Stockholm-Mälarregionen. 

Ett framgångsrikt samarbete

Regionen konkurrerar på den internationella arenan där kampen om företagsetableringar, besökare och var människor vill bosätta sig blir allt hårdare.

Stockholm-Mälarregionen är redan Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. För att behålla den positionen i framtiden, måste regionens kommuner tillsammans utveckla former för ett framgångsrikt samarbete.

Fler etableringar i Mälardalen

Partnerskapet är ett konkret exempel på hur vi samarbetar med kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för att förbättra de lokala etableringsförutsättningarna och ge bättre service till företagen, så att fler företag attraheras till att etablera sig här och bidra till regionens tillväxt.

Norra Europas ledande tillväxtregion

Som ett led att nå målen- att år 2010 vara Europas ledande hållbara tillväxtregion, att vara en av de tre bästa regionerna i Europa när det gäller marknadsföring och den region i Europa som har det bästa investeringsfrämjande verksamheten - uppträder Stockholm-Mälarregionen under det gemensamma varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.